Aktuální novinky

Aktuální výsledky

Aktuální výsledky na serveru www.cztenis.cz

Rozpis tréninků

Tréninky v hale a v tělocvičně

POZVÁNKA na výroční valnou hromadu SK Tenis Hvozdná

Termín: „Na vyhlídce“ ve Hvozdné dne 15. 12. 2011 v 18 hod.

Program:
  1. Zahájení
  2. Volba a schválení mandátní komise
  3. Volba a schválení návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti klubu za r. 2011
  5. Revizní zpráva o finančním hospodaření klubu za r. 2011
  6. Finanční rozpočet na r. 2012
  7. Diskuse
  8. Usnesení výroční valné hromady pro r. 2012
  9. Závěr
Hvozdná dne: 30. 11. 2011

Ing. Pavel Kostka
předseda klubu